HÅLLBARHET

En konferensanläggning riskerar att vara rätt resurskrävande och därför lägger vi stor kraft vid att arbeta så hållbart och klimatsmart som möjligt. Som Svanenmärkt konferensanläggning sedan 1990-talet brukar vi säga att vi har ”svart bälte” i miljöengagemang på Bergendal. Ofta är det inget som syns för dig som gäst, medan det ibland kan bli tydligare.

Hållbarhet är dock ett långt större begrepp för oss än en strävan att bidra till mer gröna skogar och blå hav. Det rymmer till exempel även hur vi förhåller oss till våra medarbetare och olika organisationer, nationella och internationella, som på olika sätt arbetar för att utveckla förutsättningar för människor och miljö.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Vi har valt att använda ansvarsfullt.se för att redovisa vårt arbete med hållbarhet. Ansvarsfullt.se som är ett ledningssystem anpassat för företag i Sverige och bygger på frågor framtagna i samarbete med ISOexperter, revisorer och upphandlingsjurister. De baserar sig på redan etablerade standarder, så som ISO, och täcker även FNs globala mål för en hållbar utveckling. Ledningssystemet i sig ger en kvalitativt ledning i alla relevanta frågor vilka i rapporten uttrycks i kvantitativa termer.

Rapporten gör det möjligt för företaget att visa hur de på ett konkret sätt ligger till och är uppbyggd för att vara enkel att ta till sig och förstå. Certifieringen Ansvarsfullt Företag® får användas av ett företag som 1/ besvarat samtliga för företaget relevanta frågor samt 2/ valt att bli publik med resultaten. Det innebär att en intressent enkelt kan skapa sig en bild av företagets hållbarhetsarbete. Ansvarsfullt Företag® motsvarar det traditionella tredjepartscertifikatet och skall bemötas på samma sätt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan och ta del av nyheter och erbjudanden från Bergendal. Du samtycker till att din mejladress sparas och lagras i våra system. Du kan när som helst avregistrera dig.