GDPR

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

GDPR, dataskyddsförordningen finns till för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

HUR HANTERAR BERGENDAL PERSONUPPGIFTER?

Den personliga integritet och hanteringen av personuppgifter är viktiga för Bergendal. Som individ har du rätt att veta vad för uppgifter Bergendal har om dig, varför och hur länge de bevaras. Bergendal behandlar personuppgifter på ett ansvarsfullt och varsamt sätt. På Bergendal har vi kartlagt följande;

  • vad för personuppgifter vi hanterar
  • varför vi hanterar uppgifterna
  • i vilka system/dokument uppgifterna hanteras i
  • vem som hanterar och ansvarar för uppgifterna
  • när de ska raderas.

INTERNA PERSONUPPGIFTER;

Bergendal hanterar exempelvis personuppgifter för sina anställda, för att kunna fullgöra sina skyldigheter och bevaka sina rättigheter enligt anställningsavtal, tillhörande tillämpliga kollektivavtal och författningar. Bergendal behöver även dela anställdas personuppgifter till tredje part pga. rättsliga förpliktelser, vilket exempelvis kan vara rapportering till Skatteverket, pensionsmyndigheter, försäkringskassan m.fl. Rätten till att hantera personuppgifterna har Bergendal antingen genom fullgörande av avtal, rättsliga förpliktelser eller pga. intresseavvägning.

Samtliga medarbetare har tagit del av detta dokument genom Bergendals pärlkod. Medarbetarna har också tagit del av Bergendals integritetspolicy samt KFO:s personuppgiftspolicy som delges i samband med att anställningsavtal tecknas.

EXTERNA PERSONUPPGIFTER;

Bergendal behandlar externa personuppgifter i samband med bl.a. prenumeration på nyhetsbrev, deltagande i möte, konferens, privat festtillställning eller tecknat avtal med Bergendal om leverantörtjänst. Rätten till att hantera personuppgifterna har Bergendal antingen genom fullgörande av avtal, rättsliga förpliktelser, samtycke eller intresseavvägning.

I vår integritetspolicy som du finner nedan förklarar vi mer detaljerat bl.a. vilka personuppgifter vi behandlar och varför, på vilken laglig grund vi stödjer oss och hur länge vi sparar dina uppgifter. Den beskriver också de rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Skulle du uppleva att Bergendal inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.

Det är Bergendal Meetings ekonomiska förening som är personuppgiftsansvarig. Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@bergendal.se eller vårt dataskyddsombud, Henrik Björnklint på dataskyddsombud@tco.se 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan och ta del av nyheter och erbjudanden från Bergendal. Du samtycker till att din mejladress sparas och lagras i våra system. Du kan när som helst avregistrera dig.