VISSELBLÅSA

Inom Bergendal är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhåll anden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men vi ser det som ett viktigt komplement att även kunna rapportera missförhållanden genom att med skydd för identiteten, eller helt anonymt, visselblåsa till Bergendal. Därför erbjuder vi en digital visselblåsarkanal tillsammans med TCO och Lantero. Denna kanal utgör Bergendals interna rapporteringskanal enligt 5 kap. visselblåsarlagen.

Vill man inte använda den digitala visselblåsarkanalen kan man även rapportera ett visselblåsarärende via brev som skickas till följande adress ”Visselblåsarrapport avseende Bergendal, TCO, Linnégatan 14, 114 94 STOCKHOLM”. Det finns också en möjlighet att rapportera via telefon direkt till Lantero (020-899 433) eller vid ett fysiskt möte, inledande kontakt tas då via brev eller telefon.

Både den som jobbar på Bergendal och andra som har eller har haft en arbetsrelation till Bergendal kan anmäla missförhållanden genom den digitala visselblåsarkanalen. Här är exempel på vilka som kan göra det:

  • Anställda vid Bergendal
  • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos Bergendal
  • Personer som söker eller utför volontärarbete hos Bergendal, inklusive fackligt förtroendevalda inom Bergendal
  • Personer som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Bergendals kontroll och ledning.
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos Bergendal.
  • Personer som har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått ta del av informationen under tiden i verksamheten.

Som framgår ovan har Bergendals fackliga förtroendevalda möjlighet att visselblåsa till förbundet om sådana missförhållanden som rör Bergendal och dess verksamhet men man ska som anställd rapportera till sin arbetsgivare om missförhållanden som är relaterade till arbetet och verksamheten där.

När man använder visselblåsarkanalen kommer man att få en krypterad länk med en bekräftelse om att visselblåsarrapporten har mottagits och senast inom tre månader en återkoppling om hur rapporten har hanterats. Denna länk bör sparas eftersom det är via den länken som man i första hand kommunicerar i visselblåsarärendet.

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarlagens tillämpningsområde kommer de som huvudregel inte att handläggas enligt systemets rutiner utan avslutas och återrapporteras till visselblåsaren via länken.

Identiteten på visselblåsaren (om det inte är en anonym anmälan) och på de person som är berörda av larmet på annat sätt hanteras med största diskretion av oberoende och självständiga personer som är behöriga att på TCO:s och Bergendals vägnar hantera detta.

För att göra en anmälan går man in på https://lantero.report/tco och fyller i ett formulär med relevant information.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi att:

  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.  


Information om annan rapportering

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär en rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande till grundlagsskyddad media.

Alla har meddelarfrihet – rätten att vända sig till media och lämna uppgifter. Alla har också anonymitetsskydd, som innebär att den som tar emot ett tips inte får avslöja källan om hen vill vara anonym.

För den som är anställd i offentlig sektor och vissa offentligt finansierade privata verksamheter inom vård, skola och omsorg innebär meddelarskyddet en extra trygghet. Arbetsgivaren får inte fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.

Direkt till vissa behöriga svenska myndigheter via ”externa rapporteringskanaler”

Enligt visselblåsarlagen ska det även finnas andra möjligheter att vid sidan av organisationers interna rapporteringskanaler att rapportera om missförhållanden. Vissa myndigheter är utsedda som behöriga inom olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna externa rapporteringskanaler för detta ändamål. Se mer om detta på regeringens hemsida och i visselblåsarförordningen.[LD1] 

Till vissa inrättningar inom EU via ”externa rapporteringskanaler”

För missförhållanden som rör vissa EU-rättsliga frågor (1 kap. 2 § andra stycket visselblåsarlagen) kan man även rapportera direkt till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat egna externa rapporteringskanaler. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan och ta del av nyheter och erbjudanden från Bergendal. Du samtycker till att din mejladress sparas och lagras i våra system. Du kan när som helst avregistrera dig.