Trygghet och säkerhet


Säkerhet är viktigt för Bergendal och vi är certifierade enligt SafeHotels vilket innebär ett förhöjt säkerhetstänkande vad gäller allt från brandskydd och olycksfall till personsäkerhet och agerande vid pandemier. Vi har en särskild certifiering för hur vi begränsar risken för smitta av Covid-19 (Corona) som heter CovidClean som du kan läsa om längre ned. Vår personal utbildas regelbundet i brand, HLR (hjärt- och lungräddning), DHLR (hjärtlungräddning med hjärtstartare) första hjälpen, smittskyddsarbete mm.
Dessa utbildningar är obligatoriska för all fast personal. Vi har två hjärtstartare, en i receptionen och en i restaurangen.

Vi arbetar med ett systematiskt förebebyggande brandskyddsarbete som är organiserat genom att olika områden kontrolleras regelbundet av utvalda brandskyddsambassadörer. Alla medarbetare bidrar till brandsäkerheten och det är mycket viktigt att alla tar hänsyn till brandsäkerheten genom att
t ex inte placera brandfarliga varor så att brand kan uppstå samt att aldrig blockera en nödutgång. Vid brandlarm är återsamlingsplatsen den stora eken framför Bergendal samt Boulebanan framför Sturebaren.

Bergendal är en kontantfri anläggning, det vill säga vi hanterar endast korttransaktioner.


Förbud mot fyrverkerier på Bergendal

Av säkerhetsskäl och av respekt mot djur och natur tillåter vi inte fyrverkerier eller svävande lyktor på Bergendal.

Krisplan/beredskap
Bergendal har en krisgrupp som tar hand om oväntade händelser som påverkar Bergendals verksamhet. Vi har även en krisplan som utformats av krisgruppen. Frågor kring krisplanen besvaras av VD.

SÄKERHET OCH HÄLSA HÖGSTA PRIORITET

Att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta prioritet, är en självklarhet för oss på Bergendal. Därför tar vi det som har skett, internationellt och nationellt, på stort allvar. Vi följer utvecklingen med noggrannhet samt följer alla rekommendationer som kommer från myndigheter och vi har själva genomfört åtgärder för att säkra situationen framåt.

Avslutningsvis vill vi med eftertryck framhålla att våra gästers och våra medarbetares säkerhet och trygghet på Bergendal är det allra viktigaste för oss! Vi står beredda att införa åtgärder om så skulle behövas. Om du önskar mer information om vårt säkerhetsarbete på Bergendal är du mer än välkommen att höra av dig!

Key Dolk, VD

COVIDCLEAN™ CERTIFIERADE

Sedan 1 juli 2020 är Bergendal certifierade i CovidClean™ av Safe Hotels. Sedan dess har Bergendal även blivit certifierade för både åren 2021 och 2022.

Certifieringen innebär att vi säkerställt att våra rutiner, utrustning och åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 samt är kvalitetssäkrade och granskade av en extern part utifrån en internationell standard.

Bergendal var det första hotellet i Sverige som klarade denna certifiering och dessutom med mycket höga betyg vilket vi är extra stolta över! För er som gäster innebär detta ökad trygghet att våra åtgärder är granskade och kvalitetssäkrade av tredje part så att de är gjorda ”på riktigt”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan och ta del av nyheter och erbjudanden från Bergendal. Du samtycker till att din mejladress sparas och lagras i våra system. Du kan när som helst avregistrera dig.