_MG_0671
Bergendal
Bergendal
FZ2A5929 - kopia

SÄKERHET OCH HÄLSA HÖGSTA PRIORITET

Att säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har högsta prioritet, är en självklarhet för oss på Bergendal. Därför tar vi det som nu sker, internationellt och nationellt, på stort allvar. Vi följer utvecklingen med noggrannhet samt följer alla rekommendationer som kommer från myndigheter och vi har själva genomfört åtgärder för att säkra situationen.

I PDF:en nedan finner du några av de åtgärder som är gjorda för att du ska känna dig trygg med att ha ditt möte hos oss. 

Avslutningsvis vill vi med eftertryck framhålla att våra gästers och våra medarbetares säkerhet och trygghet på Bergendal är det allra viktigaste för oss! Vi står beredda att införa fler åtgärder om så skulle behövas. Om du önskar mer information om vårt säkerhetsarbete på Bergendal är du mer än välkommen att höra av dig!

Key Dolk, VD 

S76A8075

ÖNSKAR DU ARRANGERA TESTNING?

Om du som mötesbokare eller kursledare själv arrangerar testning av din grupp är det viktigt att komma ihåg att det är den som arrangerar testningen som är skyldig att ha en handlingsplan vid testresultat som tyder på en pågående infektion. Vi önskar därför att man på förhand informerar Bergendal om att man planerar att genomföra en testning av Covid-19 av sin grupp inför ett planerat möte hos oss. Testningen får inte ske i våra lokaler utan vårt godkännande.

CovidClean™ certifierade

Sedan 1 juli 2020 är Bergendal certifierade i CovidClean™ av Safe Hotels. Sedan dess har Bergendal även blivit certifierade för både åren 2021 och 2022. 

Certifieringen innebär att vi säkerställt att våra rutiner, utrustning och åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 samt är kvalitetssäkrade och granskade av en extern part utifrån en internationell standard.

Bergendal var det första hotellet i Sverige som klarade denna certifiering och dessutom med mycket höga betyg vilket vi är extra stolta över! För er som gäster innebär detta ökad trygghet att våra åtgärder är granskade och kvalitetssäkrade av tredje part så att de är gjorda ”på riktigt”.

Läs mer om CovidClean™

Puff_testning

Säkra konferensen mot Covid-19 med snabbtest (PCR)

Säkerhet och hälsa för våra gäster och medarbetare har alltid högsta prioritet för oss på Bergendal. Nu tar vi nästa steg i arbetet med att skapa lösningar för konferenser fria från covid-19: PCR-prov före konferens. För att minska risken för smittspridning och kontrollera att ingen i sällskapet har en pågående infektion i Covid-19 kan vi nu på Bergendal erbjuda PCR-snabbtest av alla i gruppen före konferens.

LÄS MER HÄR

Lokaler i avskildhet

Bergendal är en stor fastighet, med stora möjligheter att avskilja och dela upp olika delar. Med hela 10 500 kvadratmeter till vårt förfogande kan vi erbjuda såväl konferenser som måltider och boende – i garanterad avskildhet från andra grupper. Allt för att säkerställa den trygghet som situationen nu kräver.

LÄS MER OCH BOKA HÄR

puff
digitalt puff

Komplett lösning för digitala möten

Kanske är ni många? Kanske är ni spridda över landet eller världen? Utöver möjlighet till möten i avskildhet kan Bergendal också ge er tillgång till marknadens bästa streaminglösning för möten på distans.

LÄS MER OCH BOKA HÄR