_77A9823
Höst brygga
Bergendal
Bergendal

HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

En konferensanläggning riskerar att vara rätt resurskrävande och därför lägger vi stor kraft vid att arbeta så hållbart och klimatsmart som möjligt. Som Svanenmärkt konferensanläggning sedan 1990-talet brukar vi säga att vi har ”svart bälte” i miljöengagemang på Bergendal. Ofta är det inget som syns för dig som gäst, medan det ibland kan bli tydligare.

Hållbarhet är dock ett långt större begrepp för oss än en strävan att bidra till mer gröna skogar och blå hav. Det rymmer till exempel även hur vi förhåller oss till våra medarbetare och olika organisationer, nationella och internationella, som på olika sätt arbetar för att utveckla förutsättningar för människor och miljö.

Rund hållbar B grön 2

ansvarsfullt.se


HÅLLBARHETSRAPPORT

Vi har valt att använda ansvarsfullt.se för att redovisa vårt arbete med hållbarhet. Ansvarsfullt.se som är ett ledningssystem anpassat för företag i Sverige och bygger på frågor framtagna i samarbete med ISOexperter, revisorer och upphandlingsjurister. De baserar sig på redan etablerade standarder, så som ISO, och täcker även FNs globala mål för en hållbar utveckling. Ledningssystemet i sig ger en kvalitativt ledning i alla relevanta frågor vilka i rapporten uttrycks i kvantitativa termer. Rapporten gör det möjligt för företaget att visa hur de på ett konkret sätt ligger till och är uppbyggd för att vara enkel att ta till sig och förstå. Certifieringen Ansvarsfullt Företag® får användas av ett företag som 1/ besvarat samtliga för företaget relevanta frågor samt 2/ valt att bli publik med resultaten. Det innebär att en intressent enkelt kan skapa sig en bild av företagets hållbarhetsarbete. Ansvarsfullt Företag® motsvarar det traditionella tredjepartscertifikatet och skall bemötas på samma sätt. 

Läs hela vår rapport i PDF:en nedan

shutterstock_1047574045

RENT HUS!

Hållbarhetsarbetet på Bergendal omfattar att vi ser på ”rent hus” i ett större perspektiv, att vi försöker städa ut så många onödiga insatser som möjligt som kan påverka miljön negativt. Utöver att vi naturligtvis alltid strävar efter att använda så miljöanpassade produkter som möjligt vid tvätt och städning – så ”stannastädar” vi inte heller om du inte ber om det. Vi väljer helt enkelt att inte städa rum som inte behöver städas. För dig som bor hos oss fler nätter än en innebär det att vi inte städar ditt rum, om du inte själv ber om det.

SMAKLIG MÅLTID!

Som klimatengagerad anläggning med fokus på människa och miljö är det minst lika viktigt för oss att du känner dig trygg med vad du får på tallriken som att du trivs i miljöerna du vistas i. Därför är det du äter när du är hos oss på Bergendal, tillagat från grunden av våra kockar och bagare i vårt eget kök och vårt bageri. I bageriet möter du Sebastians och Moas välmatade, jäsande och gräddade degar. Och i köket hittar du kockar som helst utgår från ekologiska och närodlade råvaror i säsong – som de menar bidrar till både kreativitet och skaparlust i köket.

shutterstock_788779093
shutterstock_111668297

SOV GOTT!

Klimatfrågan påverkar idag många människors samvete. Den påverkar oss också. Kanske kan det kännas tryggt att veta att vi inte ställer till det mer än nödvändigt när du är här? Miljöengagemanget är stort och väl förankrat på Bergendal och vi jobbar sedan länge aktivt och långsiktigt för att miljöanpassa verksamheten. Vi mäter allt från vatten och energi till kemikalier och avfall, för att säkerställa att våra värden ligger på önskvärd nivå. Varje år väljer vi också ut några internationella klimatprojekt att stödja. Här befinner du dig på en anläggning som klimatkompenserar till 110 %. Ett gott samvete är den bästa huvudkudden.

VÅR PERSONAL ÄR VÅR NYCKEL

För att kunna garantera dig den service och hjälp du vill ha och behöver när du är här hos oss på Bergendal, så vet vi att vi måste ha medarbetare som tycker om sitt arbete och känner sig både glada och trygga. Därför arbetar vi ständigt med att försöka ge vår personal de bästa förutsättningarna för att utföra sin uppgift – och att fortsätta utveckla sig tillsammans med oss.

23-NIK_5090
shutterstock_362584421

DU HJÄLPER OSS ATT HJÄLPA ANDRA

Utöver de miljöprojekt vi stödjer i samverkan med Tricorona, väljer vi på Bergendal även att stödja organisationer som hjälper människor att utveckla goda förutsättningar för ett bra liv. Det kan handla om allt från mänskliga rättigheter till forskning kring barncancer. I år stödjer vi till exempel Barncancerfonden, Ankarstiftelsen och Vid Din Sida. Genom att välja Bergendal bidrar du till att vi kan hjälpa andra.

Klimat- och miljöengagerad anläggning

Miljöengagemanget är stort på Bergendal och vi jobbar sedan länge aktivt för att miljöanpassa verksamheten och medverka till ett mer hållbart samhälle. Miljöarbetet är genomtänkt, långsiktigt och väl förankrat i organisationen. Vi blev Svanenmärkta redan under 1990-talet och sedan flera år tillbaka erbjuder vi mer än klimatneutrala konferenser – Bergendal klimatkompenserar till 110 %.

Vi mäter bland annat energi, vatten, tvätt, kemikalier och avfall för att säkerställa att våra värden ligger på önskvärd nivå. Vi försöker städa ut så många onödiga insatser som möjligt som kan påverka miljön negativt. Vi använder jord från vår egen kompost i våra planteringar. Vi har en egen anläggning som renar och kyler vattnet från vår egen kran, så att vi kan servera våra gäster såväl stilla som kolsyrat vatten tappat på plats. Lösningen hjälper oss att undvika onödiga miljöpåfrestande transporter.

 

shutterstock_723591637
Klimatkomp_netural

Vadå mer än klimatneutralt?

För att kunna erbjuda mer än ett neutraliserat klimatavtryck måste man först vara klimatneutral. Det kan man bara bli genom att verkligen ta ansvar för sin klimatpåverkan – bland annat genom att identifiera, reducera och kompensera för sina utsläpp av växthusgaser. Den som vill göra mer än så måste dessutom överkompensera för utsläpp som är större än den egna verksamhetens klimatpåverkan. Minst 110 %. Bergendal överkompenserar i samarbete med Tricorona Climate Partner AB.

 

Läs mer om Tricorona Climate här

Här handlar hållbarhet även om säkerhet

Hållbarhet handlar för oss även om att tillhandahålla en säker miljö för såväl gäster som personal, för att människor ska hålla och må bra. Därför strävar vi ständig efter att också erbjuda trygghet i form av skydd mot stöld, våld, hot, brand och andra olyckor. Vi har personal utbildad i hjärt- och lungräddning (HLR) och i hjärt- och lungräddning med defibrillator (DHLR). Det finns även en defibrillator i på plats, om olyckan skulle vara framme. Bergendal är säkerhetsklassificerat enligt Safe Hotels högsta nivå, Premium, och håller hög internationell säkerhetsnivå. All personal utbildas kontinuerligt för att upprätthålla en så säker och trygg miljö som möjligt.

Läs mer om Safe Hotels här

_77A9823 (1)