Talangjakten

Tipsrunda

Några uppiggande ingredienser till konferenspausen: En bensträckare i vacker omgivning i frisk luft och med trevligt sällskap. Kul och utmanande hjärngymnastik. Allt det här och mer därtill ingår i Bergendals nya tipsrunda. Varierande frågor om Bergendals historia, lokala observationer samt orientering. Vi avslutar med en genomgång av frågorna och prisutdelning.

Pris
150 kr per person.
Min avgift 2 500kr.
Tidsåtgång: ½ - 1 timme