yoga-1146277

Qi Gong, Yoga och Pilates

Yoga

Yoga är en lugn och meditativ aktivitet där närvaro, ökad medvetenhet och stillhet infinner sig. Vi utövar klassiska yogaövningar för andning, rörlighet, styrka och balans. Yoga passar alla deltagare och alla genomför yogarörelserna utifrån sin egen förmåga. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans och syftar på en förening mellan kropp och själ.

Tidsåtgång: 1 timme
Klädsel: Träningskläder

Qigong

Qigong, som uttalas "tjigång", kan översättas till energiövning. Begreppet Qi betyder livskraft och Qigong är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten. Qigong är en uråldrig gymnastikform där man genom andningsövningar och harmoniska rörelser aktiverar Qi, livsenergin. Genom lugna, harmoniska rörelser får man upp smidighet och känner inre ro och balans. Träningen bedrivs i lugn takt där alla kan vara med och där alla arbetar efter sina förutsättningar.

Tidsåtgång: 1 timme
Klädsel: Träningskläder

Pilates

Pilates är en träningsform med övningar gjorda för att få en stark, smidig och balanserad kropp. I pilates ser man varje människa utifrån ett helhetsperspektiv. Korrekt utförda pilatesövningar leder till ökad kroppsmedvetenhet, kontroll och balans. Vi strävar efter jämvikt i muskulaturen med fokus på de djupa stabiliserande musklerna som håller kroppen upprätt. Resultatet blir att hela du mår bättre och du blir stärkt som människa.

Tidsåtgång: 1 timme
Klädsel: Träningskläder

Ni väljer vilken som passar er bäst!

Pris
3 000 kr + 195 kr per person
Tidsåtgång: 60 minuter