Äventyret på Bergendal

Mindfulness i naturen

Tänk att få lägga dig på rygg i skogen och se allt från en ny vinkel. Med en filt över dig och stöd under nacken ligger du skönt och behagligt  samtidigt som du blir guidad för att känna in kroppsdel för kroppsdel. Du fokuserar bara på att följa med på resan, här och nu. Du behöver  inte tänka på någonting annat.

Pris
4 500 kr (1-10 personer)
500 kr extra p/p vid (>10-15 personer)
Fler än 15 begär offert
Tidsåtgång: 30 minuter till < 2,5 timmar