Lappkata_bergendal

Miljökampen

Målet med miljökampen är att lyfta fram och ger mer insikt och medvetenheten i ett av dagens största ämnen och utmaningar, både individuellt, professionellt och globalt. En kamp för idag och framtiden. Deltagarna delas upp i lag, max 6 personer/lag. Varje lag utser en eller fler personer som bemannar "base camp", som är startpunkten för sitt lag. Varje lag får sin egen miljöbok, som innehåller olika uppgifter, uppgifterna är varierande från enkla problemlösningar, kluriga gåtor till skrattframkallande gruppaktiviteter.

"Base camp" är inte bara en utgångspunkt utan också en kommunikationscentral där arbetsuppgifterna och utrustningen fördelas ut. Operatören vägleder resterande lagmedlemmar på fältet med hjälp av kommunikationsmedel.

Pris
Startavgift: 10 000 kr samt 1 000 kr/lag  (minst 4 lag)
Tidsåtgång: 2-3 timmar