barbecue-386602

Glödvandring

Elden, ett av de fyra elementen, har fascinerat människan sedan urminnes tider. Vikingarna, shamaner hos indianerna och många andra ursprungsfolk världen över införlivade glödvandringar i sina magiska ritualer. Glödvandringen av idag är en spektakulär, men oerhört inspirerande aktivitet, där man under säkra former får tänja på gränser både mentalt och praktiskt.

Här erbjuds en gränsöverskridande aktivitet där vi utforskar människans yttersta förmåga. För hur är det möjligt att gå på glödande kol som håller ca 400 graders värme? Vi kan kanske inte ge er alla svar, men vi hoppas kunna ge er några!

Personlig utrustning: Oömma kläder anpassade efter väderlek.
Tidsåtgång: Ca 1,5 timme
Antal deltagare: 100 personer, max 25 personer per glödbädd
Pris exkl moms: 12 500 kr / glödbädd