Objuden gäst

Den objudne gästen

Bjud dina gäster på något nytt och oväntat – en given succé!

Den hemliga, mystiska gästen. Det är nyskapande komedi när den är som bäst. Det oväntade inslaget dina gäster kommer att tala länge om. I början en gäst bland alla andra. Minglande under fördrinken på festen eller kick-offen där folk kanske börjar undra. "Vem bjöd in honom/henne?"

Under middagen så klingar han/hon i glaset och håller sitt tal.. ..?! 
"Är detta sant..nej det är inte sant..jo sant..eller.."

Under talets gång visar han/hon sig så småningom vara professionell aktör/komiker, till mångas lättnad.

Pris
Från 15 000 kr