Äventyret på Bergendal

Bensträckaren

Denna aktivitet är för gruppen som har ont om tid men ändå vill komma ut från konferenslokalen för att sträcka på benen. Tanken är att få deltagarna att lära känna varandra, koppla av och tänka på något annat, om så bara för en liten stund. Under 20 minuter får gruppen utföra en problemlösnings/samarbetsövning som inte är fysisk på något sätt.

Pris
Startavgift: 4 500 kr + 125 kr/person
Max 50 personer
Tidsåtgång: 20-30 minuter