shutterstock_1147331294

Bågskytte

Att skjuta med pil och både är nog en av våra mest populära skytteaktiviteter. Vi använder riktiga tävlingsbågar och karbonpilar. Tavlorna vi skjuter på är stora och inledningsvis så skjuter vi in oss på den på nära håll. Vartefter som deltagarnas skicklighet ökar så ökar även avståndet till måltavlorna. Målet är att träffa med pilarna så nära mitten som möjligt, mest poäng blir vinnaren för dagen. 

Pris: 3500 kr i startavgift + 250 kr per person
Tidsåtgång: ca 1 timme
Antal: max 100 personer
Alla priser är exkl. moms