Traningspasset1-2560x1708

Träningspasset

Vi inleder med uppvärmning för att sedan öka tempot i lagom dos. Hela passet anpassas efter deltagarnas kondition. Efter ca 45 minuter avslutas passet och ni är redo för att ta er an resten av dagens utmaningar.

Pris: 3500 kr i startavgift + 250 kr per person
Tidsåtgång: ca 1 timme
Antal: max. 100 personer
Alla priser är exkl. moms