shutterstock_789177421

The Big Picture

Här är en avspänd teambuilding aktivitet med mycket kreativitet! Deltagarna delas in i grupper där varje grupp får en linnedukstavla, staffli med penslar och färger samt skyddsförkläden. Därefter ges ett gemensamt tema ut som de olika grupperna skall försöka tolka på sitt eget sätt. Varje lags målning skall sedan ingå i den stora tavlan när allt är klart. Dvs här gäller det att även samarbeta med övrig lag!

Pris: 3500 kr i startavgift + 295 kr per person
Tidsåtgång: ca 1,5 timme
Antal: max 300 personer
Alla priser är exkl. moms