Nerver av stål

Radioaktiviteten

Deltagarna delas upp i lag om ca 6 personer. Inom en förutbestämd tidsrymd skall nu laget hitta till en slutdestination. Detta är en grupputvecklings aktivitet, där uttryck som tillit, kommunikation, ansvar samt delaktighet kommer att prövas. Med hjälp av Walkie Talkie´s och separata kartor skall man inom laget hjälpas åt att förhindra en annalkande naturkatastrof. Ett rafflande äventyr där samarbete är det avgörande.

Pris
3 500 kr + 600 kr/person
Max 100 personer
Tidsåtgång: 2-3 timmar