action-2277292_1920

Grupputveckling

Det är bara fördelar med ett fungerande effektivt team.

Ökade kunskaper ökar förståelsen Hur ni skall utveckla gruppen är beroende på vad ni har gjort tidigare, behov, syften och målsättningar. Vi arrangerar därför olika typer av aktiviteter anpassade efter era behov:

•Föreläsningar som ger en bra introduktion om gruppdynamik och samarbete
•Praktiska teambuildingaktiviteter som t.ex. Teambuilding och Team Project Adventure
•Enkäter (t.ex. GDQ) där man tar tempen på teamet för utvärdering av teamets bra och utvecklingsbara sidor
•Workshops och seminarier där vi tillsammans t.ex. utvärderar enkäten och finner metoder för hur ni kontinuerligt ska förvalta det som fungerar bra och förbättra det som behöver utvecklas
•Utvärdering av gruppens olika s.k. teamroller och färdigheter

Teambuilding kan utföras på många olika sätt Aktiviteterna kan arrangeras var för sig, men också i kombination beroende på vad ni vill och hur era ambitioner ser ut. Ett exempel på en bra mix som vi rekommenderar är att inleda med en föreläsning och avsluta med en praktisk teambuildingaktivitet. Fyller ni dessutom på med en enkät och en workshop har ni lagd en bra grund för att utveckla gruppen till ett fungerande och effektivt team.

Antal deltagare: obegränsat
Utomhus/inomhus
Pris enligt offert, kontakta oss!