action-2277292_1920

Föreläsning - effektivt team

Föreläsningen ger en grundläggande introduktion om samarbete och grupputveckling. Det ger alla grupper som har ambitionen att utvecklas till effektivt team goda baskunskaper om gruppdynamik och samarbete.

Ökade kunskaper ökar förståelsen När man jobbar med att utveckla grupper till fungerande och effektiva team är det viktigt att alla förstår vilka faser en grupp går igenom och vad som kännetecknar framgångsrika team. Det är också viktigt att alla inblandade förstår vilka mervärden som effektiva team tillför till t.ex. laget, arbetsplatsen eller projektgruppen. Ökade kunskaper ökar helt enkelt möjligheterna att utveckla både individerna och gruppen. Viktiga frågeställningar – och viktiga svar Föreläsningen ger svar på följande frågeställningar:

•Varför ska man sträva mot effektiva team?
•Vilka faser och utvecklingsstadier går en grupp går igenom?
•Vad kännetecknar effektiva team?
•Hur kan man jobba för att utveckla en grupp?
•Vad är teamroller för något och vad har det för betydelse?
•Vilken roll spelar kommunikationen i gruppen?

Föreläsningen innehåller också några roliga praktiska övningar där vi testar och tar tempen på gruppen utifrån några utvalda och viktiga parametrar.

Tid: 1,5-3 timmar
Antal deltagare: obegränsat
Utomhus/inomhus
3-40 pers 14995 kr exkl moms
Över 40 pers, vänligen be om offert