Domino

Domino

Efter nästan en timmes intensivt arbete är tystnaden total. Deltagarna är redo. Luften står stilla. Ingen vågar röra sig av rädsla för att avbryta kedjereaktionen som just ska starta. Har de lyckats med uppgiften? Några sekunder senare utbryter ett jubel större än man kunnat föreställa sig.

Domino är en gruppaktivitet som bygger på deltagarnas uppfinningsrikedom, kreativitet och förmåga att samarbeta. Gruppen delas in i mindre grupper om 3-5 personer, vars uppgift är att konstruera en anordning som helt utan mänsklig inblandning triggar igång nästa grupps anordning. Till sin hjälp får de en uppsjö med material och verktyg. Problemet är att inga grupper får bygga liknande konstruktioner. För att lyckas krävs att samtliga grupper har löst sin uppgift samtidigt som de måste se till helheten, men att kommunicera och samarbeta med gruppen som står längst bort är inte alltid så lätt... 

Tidsåtgång: ca 1,5 timme
Antal personer: 8 - obegränsat 
Pris: 3 000 kr i startavgift, 295 kr per person
Exkl. moms